Liviu
BALANOIU

Consilier Local
Membru în Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii
Partidul Politic:
PRO România
Sari la conținut