În ceea ce privește infrastructura educaţională, în Novaci, un liceu, o școală generală, și o gradiniță furnizează servicii educaționale populației. Acestora se adaugă școala generală și grădinița din Pociovaliștea.

Liceul Teoretic Novaci

Scurt istoric

Încă din 1956, de când a fost înființat sub denumirea de Liceu de cultură generală, devenit în 1977 Liceu Industrial, iar din 1992 Liceu Teoretic, instituția de învățământ a constituit o unitate liceală reprezentativă, conform rezultatelor obținute de-a lungul anilor.

Specializările oferite de unitatea noastră asigură dobândirea competențelor necesare pentru susținerea examenului de bacalaureat și continuarea studiilor în învățământul superior, cu deschidere spre domenii socio-economice de viitor.

Misiunea școlii

Misiunea Liceului Teoretic Novaci este de a furniza servicii educaționale de cea mai înaltă calitate prin centrarea învățării pe elev, pentru desăvârșirea sa intelectuală, morală și profesională, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societății, condiție esențială a progresului economic și cultural.

Astfel, scopul instituției noastre de învățământ este de a dezvolta potențialul fiecărui elev prin acordarea egalității de șanse și prin raportarea la standardele europene de educație. Prin promovarea unei educații moderne, se urmărește formarea elevilor pentru a fi capabili să se integreze socio-profesional și să învețe pe tot parcursul vieții.

Școala Gimnazială Novaci

Scurt istoric

De-a lungul zecilor de ani, de la apariția primei școli novăcene semnalate documentar în anul 1835 și până în prezent, slujitorii școlii i-au ajutat pe novăceni să dobândească o identitate proprie. Școala despre care vorbim era situată în zona cunoscută mai târziu sub denumirea de „Școala din Deal” situată pe terenul unde acum funcționează Clubul Elevilor Novaci. Aici învățau carte copiii de pe Valea Gilortului și din Ungureni. La această școală a făcut clasele primare viitorul fruntaș al satului din acea vreme, Alexandru Roibu din Dumbravă, membru în Divanul Adhoc din Țara Românească  în anul 1859.

Misiunea școlii

Prin grija pentru perfecționare și prin adoptarea unui stil democratic de către cadrele didactice, cu rezultatele elevilor noștri, având ca sprijin familia și ceilalți factori implicați în procesul instructiv–educativ, împreună vom aduce progresul și performanța, pentru a se ști că existăm și că putem mai mult! Calitatea „nu este niciodată un accident: ea este întotdeauna rezultatul efortului inteligent”. John Ruskin

Alte instituții de învățământ de pe teritoriul comunei

Clubul copiilor și elevilor Novaci

Grădinița cu program normal nr.1 Novaci

Sari la conținut